Obciążenie hipoteczne a wartość nieruchomości

5 kwietnia 2019

Podział majątku między małżonkami – w sytuacjach typowych, obciążenie hipoteczne nie wpływa na wartość nieruchomości.

Sąd Najwyższy podjął ważną uchwałę dnia 28 marca 2019 r. dotyczącą podziału majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy.

Sąd – przydzielając tę nieruchomość na własność jednego z małżonków – ustala jej wartość, jeżeli nie przemawiają przeciwko temu ważne względy, z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego.

Sygn. sprawy – III CZP 21/18


Radca Prawny Ewa Spławska