Kancelaria radcy prawnego - Ewa Spławska


Nasze specjalizacje:

Prowadzimy sprawy rozwodowe zarówno z orzekaniem o winie, jak i bez orzekania o winie, a także sprawy związane z rozwiązaniem małżeństwa (władza rodzicielska i opieka nad dziećmi, kontakty, podział majątku, itp.).

Radca prawny udziela pomocy prawnej w sprawach o alimenty – zarówno na dziecko, byłego małżonka, jak i na rodzica. Zajmujemy się również sprawami o obniżenie oraz podwyższenie wysokości renty alimentacyjnej.

Udzielamy wsparcia podczas podziału majątku pomiędzy małżonkami. Bierzemy udział w negocjacjach pomiędzy stronami, a także z bankiem (w przypadku wspólnego kredytu hipotecznego).

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi władzy rodzicielskiej – zarówno w kwestii jej ograniczenia, pozbawienia, jak i przywrócenia.

Pomagamy klientom w uzyskaniu odszkodowania oraz zadośćuczynienia za błąd lekarski. Współpracujemy z lekarzami, analizujemy dokumentację i reprezentujemy klienta w trakcie procesu.

Reprezentujemy klientów przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (tj. następstwach działań niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną).

W ramach windykacji należności reprezentujemy klienta na etapie przedsądowym, prowadzimy negocjacje, pomagamy w postępowaniach sądowych cywilnych i gospodarczych. Kancelaria kieruje w imieniu klientów wnioski egzekucyjne do komornika.

Przedsiębiorcom zapewniamy wsparcie na każdym etapie prowadzenia działalności. Pomagamy przy zakładaniu i likwidacji spółek, a także zapewniamy ich stałą obsługę prawną.

Zapewniamy wsparcie udzielając porad, przygotowujemy dokumenty i pisma procesowe, sporządzamy opinie oraz reprezentujemy klientów w postępowaniu sądowym i administracyjnym. Sporządzamy odwołania od decyzji ZUS. Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Spławska w Poznaniu oferuje wsparcie w zakresie spraw regulowanych przez prawo rodzinne, opiekuńcze, spadkowe, a także prawo medyczne. Zajmujemy się również windykacją należności oraz obsługą i zakładaniem spółek.

Radca Prawny Ewa Spławska jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Od ponad 20 lat reprezentuje swoich klientów w sporach medycznych przed sądem, jak również przed Wojewódzką Komisją ds. Zdarzeń Medycznych, oraz w procesie likwidacji szkody przed towarzystwem ubezpieczeniowym.

Kancelaria udziela pomocy prawnej w sprawach o ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe.

W sprawach rodzinnych i opiekuńczych kancelaria służy pomocą podczas rozwodu, separacji, ustalenia obowiązku alimentacyjnego, ustalenia kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej, ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa.

Oferujemy wsparcie w sprawach spadkowych (nabycie spadku, dział spadku, roszczenia o zachowek).

Każda sprawa jest inna, dlatego zakres prowadzonych przez kancelarię czynności określany jest indywidualnie na podstawie konsultacji z klientem i zapoznaniem się ze szczegółami sprawy.

Usługi świadczone są w kancelarii w Poznaniu i skierowane są zarówno do osób fizycznych, jak i klientów biznesowych z Wielkopolski i nie tylko. Kancelaria oferuje usługi także w językach obcych, tj. w języku angielskim, włoskim oraz hiszpańskim.

Aktualności

16 kw.

Trwają prace nad reformą prawa rodzinnego – jedną z propozycji są tzw. alimenty natychmiastowe.

Kontakt

Skontaktuj się z nami