Ewa Spławska

Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji w Poznaniu w 1998 roku.

Od ponad 20 lat specjalizuje się w prawie ochrony zdrowia, doświadczenie w branży medycznej zdobywała pracując na rzecz instytucji ubezpieczeniowych, podmiotów leczniczych oraz jako wieloletni wykładowca z prawa ochrony zdrowia. Przede wszystkim jednak – reprezentując klientów na sali sądowej w sporach medycznych.
Reprezentuje poszkodowanych w procesach medycznych o odszkodowanie za błąd medyczny i zakażenia, prowadzi sprawy z wniosków pacjentów przed Wojewódzką Komisją ds. Zdarzeń Medycznych, jak również pomaga poszkodowanym pacjentom w procesie likwidacji szkody przed towarzystwem ubezpieczeniowym podmiotu leczniczego.

Radca Prawny Ewa Spławska posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych. Reprezentuje klientów w sprawach o rozwód, o alimenty, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, z zakresu władzy rodzicielskiej, prowadzi także sprawy o rozstrzygnięcia w istotnej sprawie dziecka. Pomaga klientom w sprawach z zakresu prawa opiekuńczego, takich jak ubezwłasnowolnienie, umieszczenie w domu opieki, skierowanie na przymusowe leczenie.

Języki obce: j. angielski, j. hiszpański, j.włoski