Sprawy medyczne trwają bardzo długo, nawet do kilku lat. Warto zatem, w zależności od okoliczności sprawy złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia renty na czas trwania procesu – na poczet kosztów leczenia i rehabilitacji. Sąd rozpozna taki wniosek i zdecyduje w postanowieniu, czy na czas trwania postępowania jest zasadne zasądzenie zabezpieczenia renty.

Czy jak wzrosną potrzeby pacjenta w trakcie procesu można zmienić wysokość zabezpieczenia?
Tak, jeżeli zmienią się okoliczności, wydatki ponoszone na rehabilitację, opiekę nad pacjentem można zgłosić wniosek o zmianę postanowienia o zabezpieczeniu renty.