Małżonkowie – podział majątku a spłata wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

19 marca 2019

27 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, podjął bardzo ważną uchwałę:

Artykuł 618 § 3 k.p.c. nie wyłącza dochodzenia  między małżonkami roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, spłaconego przez jednego z nich po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku wspólnego (III CZP 30/18).

Z uzasadnienia – art. 618 § 3 k.p.c. odnosi prekluzję w nim przewidzianą do roszczeń współwłaścicieli, to nie dotyczy roszczeń osób, które przez zniesienie współwłasności utraciły status współwłaściciela. Nie wyłącza zatem dochodzenia między małżonkami roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, spłaconego przez jednego z nich po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku wspólnego.


Radca Prawny Ewa Spławska