Pacjent może mieć interes prawny w ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności podmiotu leczniczego na przyszłość za następstwa np. zakażenia bądź błędu w sztuce. Jest to bardzo ważne dla pacjenta, bo konsekwencje zakażenia, błędu czy zaniedbań przy leczeniu mogą ujawnić się po kilku, kilkunastu latach od zdarzenia.

Dlaczego uznanie odpowiedzialności podmiotu leczniczego na przyszłość jest ważne?
Dzięki stwierdzeniu w wyroku, że podmiot leczniczy podnosi odpowiedzialność na przyszłość, roszczenie pacjenta mające związek z leczeniem zgłoszone po kilku, kilkunastu latach od zdarzenia nie ulega przedawnieniu, w związku z czasem jaki upłynął.