Mogą nam Państwo powierzyć prowadzenie spraw regulowanych przez prawo rodzinne. Jest to gałąź prawa regulująca majątkowe oraz niemajątkowe stosunki pomiędzy krewnymi i małżonkami, a także wynikające z przysposobienia bądź opieki.

Kancelaria radcy prawnego świadczy usługi w formie porady, sporządzenia opinii, przygotowania dokumentacji oraz pism procesowych, a także reprezentowania klienta zarówno w postępowaniu sądowym, jak i podczas mediacji oraz negocjacji.

Kancelaria zajmuje się sprawami rozwodowymi oraz towarzyszącymi im sprawami związanymi z władzą rodzicielską, kontaktami z dziećmi, alimentami, a także podziałem majątku pomiędzy małżonkami. Oferujemy wsparcie w przypadku braku porozumienia rodziców w istotnej sprawie dziecka jak na przykład wybór przedszkola, szkoły, zagraniczny wyjazd czy też wybór sposobu leczenia. Wówczas decyzję podejmuje sąd opiekuńczy.

W zakresie prawa rodzinnego podejmujemy się reprezentowania interesów klienta w sprawach dotyczących uznania, ustalenia czy też zaprzeczenia ojcostwa.

 • Rozwód

  Reprezentujemy klientów w sprawach o rozwód z orzekaniem o winie, jak i bez jej orzekania. Strategię procesową ustalamy wspólnie z klientem.
   
  Czytaj więcej…

 • Separacja

  Gdy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, sąd może orzec separację. Oferujemy przygotowanie i złożenie pozwu oraz reprezentowanie klienta przed sądem.
   
  Czytaj więcej…

 • Podział majątku między małżonkami

  Kancelaria zapewnia wsparcie podczas podziału majątku między małżonkami zarówno podczas postępowania sądowego, jak i na drodze porozumienia pozasądowego.
   
  Czytaj więcej…

 • Alimenty

  Zajmujemy się sprawami o przyznanie, podwyższenie oraz obniżenie alimentów – na dzieci, byłych małżonków, a także rodziców.
   
  Czytaj więcej…

 • Władza rodzicielska

  Oferujemy pomoc prawną w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej – o powierzenie władzy rodzicielskiej, ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej, jak również przywrócenie władzy.
   
  Czytaj więcej…

 • Kontakty z dzieckiem

  Pomagamy w uregulowaniu kontaktów z dzieckiem po rozstaniu rodziców – zarówno na mocy porozumienia między rodzicami, jak i postępowania sądowego.
   
  Czytaj więcej…

 • Rozstrzygnięcie w istotnej sprawie dziecka

  W przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami w sprawach istotnych dla dziecka, konieczne może być skierowanie sprawy do sądu opiekuńczego. Mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych o rozstrzygnięcie w istotnej sprawie dziecka.
   
  Czytaj więcej…

 • Uznanie i ustalenie ojcostwa

  Kancelaria zapewnia pomoc prawną w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa. Prowadzimy sprawy sądowe o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.
   
  Czytaj więcej…