Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw o alimenty. Prowadzimy sprawy na terenie Poznania, Wielkopolski, jak również poza apelacją poznańską.

Sprawy o alimenty najczęściej dotyczą zasądzenia alimentów od rodzica na rzecz dziecka, ale mogą to być także roszczenia zapłaty alimentów pomiędzy byłymi małżonkami, jak również zdarzają się sprawy w których alimentów dochodzą rodzice od swoich pełnoletnich dzieci.

Do jakiego sądu wnosi się sprawę o alimenty?
W sytuacji jeśli małżonkowie rozwodzą się i mają małoletnie dzieci, o alimentach rozstrzygnie sąd okręgowy w wyroku rozwodowym. W wyroku rozwodowym sąd okręgowy rozstrzygnie o alimentach dla małżonków, jeśli takie żądania zostaną złożone.

Strony, z uwagi na zmianę okoliczności, mogą zmienić w przyszłości prawomocny wyrok rozwodowy w zakresie alimentów – sprawa o podwyższenie bądź obniżenie alimentów albo o uchylenie alimentów będzie wówczas prowadzona już przez sąd rejonowy.

Jeżeli dochodzimy alimentów poza sprawą o rozwód, pozew kierujemy do sądu rejonowego, właściwego według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów lub według miejsca zamieszkania pozwanego. Wybór sądu należy do powoda.

Jak wyliczyć wysokość alimentów?
Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Z orzecznictwa sądowego można wyodrębnić następujące usprawiedliwione potrzeby uprawnionego: wyżywienie, odzież, media, wydatki związane z nauką, hobby, sport, koszty leczenia, zakup leków, witamin. Każda sprawa jest inna, dlatego potrzeby uprawnionego do alimentów mogą się różnić, inne też są możliwości zarobkowe osób zobowiązanych.

Zmiana alimentów
W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Pomagamy w sprawach w podwyższenie alimentów lub o obniżenie alimentów oraz o uchylenie alimentów.

Zabezpieczenie alimentów
W każdej sprawie o alimenty – zarówno przed sądem rejonowym, jak i w trakcie sprawy o rozwód można dochodzić zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych. Jego celem jest umożliwienie niezwłocznego dostarczenia uprawnionemu środków utrzymania.