Kancelaria pomaga przygotować odwołania od orzeczeń Powiatowych i Wojewódzkich Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zainteresowani najczęściej kwestionują ustalenia dotyczące:

  • stopnia niepełnosprawności,

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

  • uprawnień do uzyskania karty parkingowej

Od orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu. Termin wynosi 14 dni. Wojewódzki Zespół może zmienić orzeczenie lub podtrzymać ustalenia Powiatowego Zespołu.

Odwołanie do sądu

Od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (sąd rejonowy). Odwołanie jest wolne od opłaty sądowej. Termin do złożenia odwołania wynosi 30 dni od otrzymania orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu. Odwołanie powinno zawierać zarzuty wobec orzeczenia, wnioski oraz uzasadnienie.

Kancelaria reprezentuje klientów przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawie odwołania od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu o niepełnosprawności.