Nowe stawki opłat w sprawach rodzinnych

10 października 2019

Od 21 sierpnia 2019 r. wzrosły opłaty w sprawach rodzinnych.
Składając wniosek o ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej, o uregulowanie kontaktów, lub rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny zapłacimy 100 złotych.

Kolejne 100 złotych zapłacimy wnosząc o zabezpieczenie ww. roszczeń, nawet jeśli taki wniosek złożymy w piśmie rozpoczynającym sprawę.


Radca Prawny Ewa Spławska