Jak składać po 15 marca 2018 roku sprawozdania finansowe do KRS?
17 kwietnia 2018

Od 15 marca 2018 roku obowiązują nowe zasady składania sprawozdań finansowych przez spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym