Jak składać po 15 marca 2018 roku sprawozdania finansowe do KRS?

17 kwietnia 2018

Od 15 marca 2018 roku obowiązują nowe zasady składania sprawozdań finansowych przez spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wyłącznie elektronicznie złożymy sprawozdania finansowe wraz z odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty i sprawozdania z działalności. Dokumenty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


Radca Prawny Ewa Spławska