Sąd może orzec separację, jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. Nie ma tak jak w wypadku rozwodu, kolejnej przesłanki, tj. trwałości rozkładu pożycia.

Reprezentujemy klientów w sprawach o separację i rozwód, indywidualnie ustalamy jakie rozwiązanie jest korzystne w każdej sprawie rozwód czy separacja.

Żądanie separacji i żądanie rozwodu
Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację.

Czy małżonkowie mogą zgłosić zgodne żądanie orzeczenia separacji?
Tak. Sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków, jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci. Uwaga – obie przesłanki – brak wspólnych małoletnich dzieci oraz zgodne żądanie małżonków – muszą wystąpić łącznie.

Skutki separacji
Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć nowego małżeństwa.