Pomagamy pacjentom uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie z powodu zakażenia szpitalnego. Bardzo często niezbędne jest w sprawach o zakażenie ustalenie odpowiedzialności podmiotu leczniczego na przyszłość, skutki zakażenia mogą ujawnić się również po wielu latach od pierwotnego leczenia.

Pacjent ma prawo oczekiwać leczenia zgodnego z aktualną wiedza medyczną, w bezpiecznych warunkach sanitarnych. Niestety zdarza się, że w trakcie pobytu i leczenia w podmiocie leczniczym, pomimo prawidłowo przeprowadzonego zabiegu może dojść do zakażenia np. gronkowcem, czy żółtaczką.

Czy pacjent musi udowodnić kiedy doszło do zakażenia?
Pacjent musi wykazać wysoki stopień prawdopodobieństwa, że do zakażenia doszło w podmiocie leczniczym, aby sąd mógł przyjąć związek przyczynowy między pobytem pacjenta w szpitalu a zakażeniem.