Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie windykacji należności, w szczególności z tytułu faktur za usługi i dostawy, umów pożyczki, kar umownych, niewykonanych umów.

Windykacja przedsądowa
Reprezentujemy wierzyciela na etapie przedsądowym – przygotowujemy i wysyłamy w imieniu wierzyciela wezwania do zapłaty, prowadzimy negocjacje.

Zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych i gospodarczych
Prowadzimy w imieniu wierzyciela sprawy sądowe o zapłatę na terenie całego kraju.

Postępowanie egzekucyjne
Kancelaria reprezentuje wierzyciela w postepowaniu egzekucyjnym, prowadzonym przez komornika. Współpracujemy z wybranymi kancelariami komorniczymi.