Najbliższe osoby poszkodowanego mogą ubiegać się o zadośćuczynienie
13 kwietnia 2018

Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.