Pacjent poszkodowany w wyniku błędu medycznego bądź zakażenia może starać się o rentę od podmiotu leczniczego/towarzystwa ubezpieczeń podmiotu leczniczego.

Kiedy pacjent może uzyskać rentę?
W sytuacji, gdy pacjent utracił całkowicie bądź częściowo zdolność do pracy. Najczęściej pacjent wykazuje wszystkie swoje możliwości zarobkowe, może to być wynagrodzenia jakie otrzymywał w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia, wykonywaną przez siebie działalność gospodarczą.

Kiedy zwiększyły się potrzeby poszkodowanego pacjenta. Mogą to być wydatki na leki, na rehabilitację, ale również takie jak przystosowanie mieszkania lub samochodu. Bywa, że poszkodowany musi zmienić zawód, konieczne jest przeszkolenia w celu zmiany pracy, zakup sprzętu pomagającego w pracy.