Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne. Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w branży medycznej. Każdą sprawę poddajemy wnikliwej analizie, zasięgamy opinii specjalistów lekarzy. Kluczowa w sprawach medycznych jest dokumentacja medyczna. Ustalamy, czy pacjent udzielił świadomej zgody na leczenie, czy znał ryzyko i możliwość powikłań leczenia.

Jakie wydatki mogą być zaliczone do odszkodowania?
Naprawienie szkody z tytułu błędu medycznego obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty, ewentualna wysokość szkody w tym zakresie winna w oparciu o treść art. 6 kodeksu cywilnego zostać wykazana przez powoda. Przykładowo mogą to być koszty leczenia prywatnego, dodatkowa rehabilitacja, wydatki na leki, koszty opieki sprawowanej przez osoby trzecie.

Ile lat trwa proces o błąd medyczny?
Procesy medyczne zwykle trwają kilka lat. Sąd musi przesłuchać świadków zgłoszonych przez strony, kompletuje dokumentację medyczną z leczenia dla biegłych, wybiera biegłego do sprawy (kluczowy moment dla sprawy, poszukiwanie biegłego może trwać nawet kilka miesięcy). Sąd po ustaleniu osoby biegłego, bądź instytutu wysyła akta sprawy do biegłych.

Oczekiwanie na opinię biegłych w zależności od zagadnienia, od ilości spraw nad którymi biegły pracuje – w praktyce może trwać nawet rok i dłużej. W praktyce to opinia biegłych jest najważniejsza dla sądu.

Czy można zakwestionować opinię biegłego?
Każda ze stron po otrzymaniu opinii ma czas na zgłoszenie ewentualnych zarzutów i może domagać się wysłuchania biegłego na rozprawie. Może okazać się, że potrzebna jest kolejna opinia w sprawie, bywa że to sam biegły wskazuje, że inny specjalista winien szczegółowo rozpoznać jakieś zagadnienia, albo strona udowodni, że wydana opinia jest nieprzydatna dla sprawy, bo np. biegły nie miał wiedzy praktycznej, opinia nie jest kompletna, jest nielogiczna. Przyczyn może być wiele. Ale to oznacza że proces o błąd medyczny jest długi.

Czy sąd zawsze dopuści kolejną opinię?
Nie. Sam fakt, że strona jest niezadowolona z wydanej opinii nie jest podstawą do dopuszczenia dowodu z kolejnej opinii biegłego. Strona musi przedstawić uzasadnione argumenty sądowi, dlaczego powinien dopuścić opinię innego biegłego.