Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Celem zadośćuczynienia jest naprawienie szkody niemajątkowej sprowadzającej się krzywdy w postaci cierpień fizycznych i psychicznych.

Zadośćuczynienia nie da się wyliczyć dokładnie tak jak odszkodowania. Zadośćuczynienie ma wynagrodzić poszkodowanemu pacjentowi ból, cierpienia psychiczne, pogorszony stan zdrowia związany z nieprawidłowym leczeniem. Kwota zależy od uznania sądu – w zależności od sprawy i rozmiaru cierpienia, krzywdy jakiej doznał poszkodowany.