Sprawa sądowa związana z błędem medycznym może trwać nawet kilka lat. Wpływ na to ma przede wszystkim okres oczekiwania na opinie biegłych sądowych, a często nie kończy się na wydaniu jednej opinii do sprawy.

Jeśli nie postępowanie sądowe – co mogę wybrać?
Nie każda sprawa związana z błędem medycznym musi mieć finał na sali sądowej. Alternatywą może być likwidacja szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym podmiotu leczniczego. Pomagamy pacjentom negocjować z towarzystwem ubezpieczeniowym podmiotu leczniczego, a jeżeli strony dojdą do porozumienia, wówczas pacjent zawiera ugodę pozasądową. Pacjent nie ponosi kosztów przed towarzystwem ubezpieczeniowym – nie ma opłaty za złożenie wniosku o rozpatrzenie sprawy przez ubezpieczyciela podmiotu leczniczego.

Ważne – ewentualna odmowa wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe nie zamyka drogi pacjentowi do złożenia pozwu w sądzie. Decyzja towarzystwa ubezpieczeniowego, wydana na podstawie opinii lekarza orzecznika towarzystwa nie wiąże sądu.